27 დეკემბერს განათლების დეპარტამენტის თაოსნობით, ახლად ჩამოყალიბებული კლუბი "ერთობა"-ს ძალისხმევით, მუსიკის დეპარტამენტისა და მაფიის კლუბის მხარდაჭერითა და ჩართულობით დაორგანიზდა მორიგი საინტერესო საჯარო შეხვედრა. მომხსენებელმა, სამართლის კურსის სტუდენმა და სამართლის კლუბის პრეზიდენტმა, ლუკა კოკაიამ ისაუბრა თემაზე: "საჯარო გამოსვლების სპეციფიკა" 

გალერეა

იხილეთ სურათები