არა მხოლოდ მიეცით ჩვენს სტუდენტებს საშუალება ითამაშონ ეს განსაკუთრებული სპორტი, არამედ ხელი შეუწყონ მის პოპულარობას ჩვენს ქვეყანაში! (პოტენციურად თამაში უფრო დიდი მასშტაბით)

აქტივობები