კორეული ენისა და კულტურის კლუბი კორეის კულტურით დაინტერესებული სტუდენტების გაერთიანებით ჩამოყალიბდა. ჩვენი კლუბის მიზანი არამხოლოდ სტუდენტებისათვის საინტერესო ღონისძიებების შეთავაზება და მათი სტუდენტური ცხოვრების უფრო მეტად გამრავალფეროვნებაა, არამედ სტუდენტების მიერ დაგეგმილი აქტივობებით გვინდა ხელი შევუწყოთ კორეული კულტურის თვითმყოფადი და უნიკალური ელემენტების პოპულარიზაციას ქართველ სტუდენტებში და მოცემული მიმართულებით დაინტერესებული ადამიანების ცნობიერება ავამაღლოთ.

აქტივობები