ჩვენი კლუბის მიზანია, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებში მკლავჭიდის, როგორც სპორტის პოპულარიზაცია, მათში აღნიშნული სპორტისადმი მიდრეკილების გამოვლენა და განვითარება, კლუბი სტუდენტებს საშუალებას მისცემს მეგობრულ და თანასწორ გარემოში გაუზიარონ ერთმანეთს მკლავჭიდის შესახებ დაგროვილი გამოცდილებები და ხელს შეუწყობს სტუდენტებს სამომავლოდ სპორტული წარმატებების მიღწევაში.

აქტივობები