იაშარ აქიუზ

კურიკულუმის გარეშე აქტივობების სამსახურის უფროსი

© 2022 - ყველა უფლება დაცულია. შექმნილია IBSU-ს მიერ