კლუბის მთავარი მიზანია დაეხმაროს სტუდენტებს საკომუნიკაციო უნარების გაუმჯობესებაში - შეუწყოს მათ შორის აქტიურ ინტერაქციას ხელი ინგლისურ ენაზე. ასევე, მისცეს საშუალება, ჩაერთონ ივენთების დაგეგმვასა და კოლექტიურ განხილვა-გადაწყვეტილებების მიღებაში, შეძლონ მოხალისეობრივი და პრაქტიკული საქმიანობით გამოცდილების დაგროვება

აქტივობები