ჩვენი მთავარი მიზანია მთელი უნივერსიტეტის მუსიკაზე მეტი ყურადღების მიქცევა, მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია IBSU-ში მუსიკალური კულტურის ჩამოყალიბება და გვინდა, რომ სტუდენტები იყვნენ უფრო ინფორმირებულები და სურვილი მიიღონ მასში მონაწილეობა!

აქტივობები