კლუბის მისიაა დააკავშიროს სტუდენტები ერთმანეთთან სხვადასხვა საინტერესო და მრავალფეროვანი აქტივობებითა თუ ივენთებით. გარდა ამისა, ხელი შეუწყოს სტუდენტების ინოვაციური იდეების ხორცშესხმასა და განხორციელებას. სტუდენტური დღეების პროდუქტიულობა და სიახლეების შეცნობა-გაზიარება კი ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მოტივაციაა. სტუდენტებთან, თვითმართველობასთან, კლუბებთანა და ადმინისტრაციასთან უშალო კავშირითა და ერთიანობით წინ უამრავი წარმატებული ღონისძიება გველის! ძალა ერთობაშია! ერთად ყველაფერი შეგვიძლია!

აქტივობები