“ აზიური კულტურის კლუბის ” ჩამოყალიბების მიზანია გავუზიაროთ ჩვენი სიყვარული და ცოდნა სტუდენტებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მრავალი სხვადასხვა აზიური კულტურით. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ გავზრდით სტუდენტთა ცოდნას მრავალფეროვან აზიურ ტრადიციებზე, ენებზე , ხელოვნებაზე, პოპ კულტურაზე, გლობალურ ურთიერთობებსა და სხვა თემებზე. ჩვენ ვგეგმავთ აზიურ ქვეყნებზე ცნობიერების ამაღლებას გასართობი და საინფორმაციო აქტივობებით. ვიმედოვნებთ რომ კლუბი რეალიზირდება და იბსუს სტუდენტებისთვის ერთერთი რჩეული სივრცე გახდება .

აქტივობები