კლუბის მთავარი მიზანია, ძლიერი და ერთიანი რაგბის გუნდის ჩამოყალიბება, სტუდენტთა შესაძლებლობების გამოვლენა-გაუმჯობესება, შიდასაუნივერსიტეტო ტურნირების ორგანიზება და გარე ტურნირებისთვის მზადება.

აქტივობები