''მაფიოზობანა'' თამაში.რომელიც ეხმარება სტუდენტებს განავითარონ შემდეგი უნარები: არგუმენტირებული მსჯელობა, კრიტიკული აზროვნება, ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობა, ემოციათა მართვა და ა.შ ბოლო დროს თამაში სარგებლობს დიდი პოპულარობით, რაც საკმაო ინტერესს გამოიწვევს, როგორც სტუდენტებში ისე აბიტურიენტებში. აბიტურიენტებს დაეხმარებათ სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის უკეთ გაცნობაში და გარემოსთან შეგუებაში.

აქტივობები