აჩვენეთ ძლიერი თვითდისციპლინა და ერთგულება იაპონური კულტურის შესახებ ცოდნის გაზრდისა და კულტურათაშორისი გაგების ხელშეწყობისთვის

აქტივობები