კლუბის მიზანია გააშუქოს უნივერსიტეტში გამართული ღონისძიებები. ჩაწეროს ინტერვიუები სტუდენტებთან, ლექტორებთან და თანამშრომლებთან. მედია კლუბის ინიციატივით სემესტრში ერთხელ გამოდის სტუდენტური გაზეთი. კლუბის ფარგლებში ტარდება შეხვედრები ცნობილ ჟურნალისტებთან, რომლებიც სტუდენტებისთვის საინტერესო თემებზე საუბრობენ.

აქტივობები