კლუბი აპირებს დააორგანიზოს იმ სტუდენტთა შეხვედრები ვის ინტერესებსშიც შედის ქართული ხალხური ცეკვები და მისი შესწავლა

აქტივობები