28 მარტს სტუდენტური კლუბების დეპარტამენტის ,,ახალგაზრდა ეკონომისტთა კლუბის'' ინიცირებით ჩატარდა საჯარო ლექცია ,, Investment climate in Georgia'' , რომელიც მოწვეულმა სტუმარმა , ბიზნესმენმა, საქართველოში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავმჯდომარემ და საინვესტორო საბჭოს წევრმა ფადი ასლიმ წაიკითხა. სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ ფადი ასლისთვის და ასევე გაეზიარებინათ საკუთარი აზრები ამ თემასთან დაკავშირებით. ლექცია მიმდინარეობდა ინგლისურ ენაზე.

გალერეა

იხილეთ სურათები