კლუბის მიზანია უნივერსიტეტში კალათბურთი მოყვარული ახალგაზრდების აქტივობებში ჩართვა და მათი სპორტული უნარების განვითარება. კლუბის მისიაა კალათბურთის მიმართულებით შიდა ტურნირების ორგანიზება და ასევე გარე ტურნირებში მონაწილეობისათვის მომზადება/მზადყოფნა

აქტივობები