კინოკლუბი განკუთვნილია კინოს მოყვარულთა საზოგადოებისთვის, რომლებიც იკრიბებიან სხვადასხვა ჟანრის, ეპოქის და კულტურის ფილმების შესასწავლად, დასაფასებლად და მათი კრიტიკულად გასაანალიზებლად. ჩვენი მისიაა უზრუნველვყოთ პლატფორმა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, რათა ჩაერთონ შინაარსიან დისკუსიებში, ჩვენებებში, სემინარებსა და ღონისძიებებში, რომლებიც ხელს უწყობენ ფილმების/კინომატოგრაფიის საფუძვლების შესწავლას, შეფასებას და შემოქმედებას. ჩვენი ხედვაა შევქმნათ დინამიური კინო საზოგადოება, რომელიც ემსახურება სტუდენტებს ცოდნის, უნარებისა და კინოს, როგორც ხელოვნების ფორმის, გაგების ცენტრად. ჩვენი მიზანია ღრმა ფილმების და მათი შემქნელების, როგორც ისტორიების თხრობის, სოციალური კომენტარებისა და კულტურული გაცვლის მძლავრი იარაღის გაგება, გაანალიზება და შესწავლა. ჩვენი აქტივობებით და ღონისძიებებით, შევეცდებით შთავაგონოთ, ავალაპარაკოთ და გავაძლიეროთ ჩვენი წევრები, გახდნენ კრიტიკული მოაზროვნეები, მთხრობელები და კინოს დამცველები, რაც ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტის აკადემიური ლანდშაპტის გამდიდრებას.

აქტივობები