კლუბის მიზანია სამივე ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის საერთო ინტერესების პოვნა და ამ ინტერესების გარშემო ღინისძიებების ორგანიზება. ძირითადი მიზანი იქნება, თითოეული ფაკულტეტის სტუდენტს დავანახოთ ბიზნესის მნიშვნელობა ნებისმიერ სფეროში და ვიპოვოთ საერთო წერტილები მათ ფაკულტეტსა და ბიზნესს შორის. არსებობს უამრავი საკითხი რომლის განხილვაც შესაძლებელია ბიზნესის ფაკულტეტის ქოლგის ქვეშ, რომელიც უკავშირდება სხვა დანარჩენ ფაკულტეტებსაც.

აქტივობები