ლაშქრობის კლუბის მიზანია სტუდენტური გასვლითი ღონისძიებების ჩატარება ,სხადასხვა ლოკაციაზე  კულტურული ძეგლების მონახულება ,ქემფინგი ,ფლორასთან და ფაუნასთან ახლო ურთიერთობა ,ასევე აქტიური ფიზიკური და გონებრივი დატვირთები ,ექსოედიციები ეს ყველაფერი კი სტუდენტებს დაეხმარება მოგონებების შექმნაში და სტუდენტური ცხოვრების გალამაზებში.

აქტივობები