კლუბი მიზნად ისახავს საერთაშორისო ურთიერთობების პოპულარიზაციას სტუდენტთა შორის. კლუბის მისიაა გააცნობიეროს სხვა ფაკულტეტის სტუდენტები საერთაშორისო ურთიერთობების მნიშვნელობა არაფორმალური განათლების დახმარებით.

აქტივობები