ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი აერთიანებს ყველა ფაკულტეტის წარმატებულ სტუდენტებს და უზრუნველყოფს თითოეული სტუდენტების ჩართულობას მრავალფეროვან აქტივობებში . კლუბის მიზანია, რომ მოაწყოს მრავალფეროვანი შეხვედრები, საჯარო ლექციები სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემაზე , ასევე დაგეგმოს შემეცნებითი ღონისძიებები .

აქტივობები