"გაეროს მოდელირება" - ეს არის პროექტი, რომელიც ახალგაზრდებს საშუალებას მისცა სამი დღის განმავლობაში ჩართულიყვნენ საკომიტეტო სამუშაოებში, სადაც გაეცნენ გაეროს მუშაობის პრინციპებს და აქტიურად მიიღეს მონაწილეობა ფორმალურ და არაფორმუალურ დისკუსიებში. პროექტის დასასრულს თითოეული კომიტეტი გენერალურ ასამბლეაზე წარადგინა სარეზოლუციო პროექტი, რომელიც განსახილველად გადაეგზავნა გაეროს წარმომადგენლობას საქართველოში. 

გალერეა

იხილეთ სურათები