კლუბის მიზანი და მისიაა გაავრცელოს ცოდნა რელიგიისა და თეოლოგიის შესახებ, რათა დაინტერესებულმა პირებმა მიიღონ საჭირო ინფორმაცია იმისთვის, რომ ჩამოიყალიბონ სწორი მსოფმხედველობა, შეხედულება, დამოკიდებულება და წარმოდგენა სხვა და სხვა რელიგიების, რელიგიური მიმდინარეობისა და დოგმების მიმართ.

აქტივობები