შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ყოველკვირეულ ტრადიციად იქცა პროფესორებისა და სტუდენტების ერთ მაგიდასთან შეკრებისა და ყავისა და ტკბილეულის თანხლებით მეგობრული საუბრის გამართვა. კლუბის მიზანია არაოფიციალური და მეგობრული გარემოს შექმნა, სადაც მოწვეული ლექტორი გულწრფელად უპასუხებს სტუდენტების მიერ დასმულ კითხვებს, გაუზიარებს საკუთარ გამოცდილებას და მისცემს რჩევებს კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით.

აქტივობები