23 აპრილს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტური კლუბების სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა ლექცია-სემინარი თემაზე - განათლების თანამედროვე ტენდენციები.მოწვეული სპიკერი - პაატა პაპავა,განათლების სპეციალისტი,ტრენერ-კონსულტანტი,კომპანია Teamboat-ის დამფუძნებელი და დირექტორი.

გალერეა

იხილეთ სურათები