ფილოსოფიის კლუბმა  ლექცია ჩაატარა პრე-სოკრატისეულ ფილოსოფოსებზე: ჰერაკლიტეზე, პითაგორასა და პარმენიდეზე. განიხილეს და გაანალიზეს მათი მეტაფიზიკის ფილოსოფიური ხედვა და სისტემები.

გალერეა

იხილეთ სურათები