მუსიკისა და ბენდის კლუბი თავის წევრებთან ერთად მუსიკის ოთახში შეხვდნენ და მუსიკალური ნომნრების მოსამზადებლად რეპეტიციები დაიწყეს.

გალერეა

იხილეთ სურათები