ფილმის ჩვენება - "SPLIT"
09 / 20 / 2022

ფილმის ჩვენება - "SPLIT"

იხილეთ სრულად

ფილმის ჩვენება
09 / 20 / 2022

ფილმის ჩვენება

იხილეთ სრულად

ფილმის ჩვენება
09 / 20 / 2022

ფილმის ჩვენება

იხილეთ სრულად

საორიენტაციო სემინარი
09 / 20 / 2022

საორიენტაციო სემინარი

იხილეთ სრულად

სტუდენტური კლუბების გამოფენა
09 / 20 / 2022

სტუდენტური კლუბების გამოფენა

იხილეთ სრულად

ლინგო ქვესთის კლუბი აქტივობა
06 / 21 / 2022

ლინგო ქვესთის კლუბი აქტივობა

იხილეთ სრულად

ბიზნეს კლუბის აქტივობა
06 / 21 / 2022

ბიზნეს კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად

დახურვის შეხვედრა
06 / 21 / 2022

დახურვის შეხვედრა

იხილეთ სრულად

კინოთეატრების კლუბის აქტივობა
06 / 14 / 2022

კინოთეატრების კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად

ახალგაზრდული ლიდერების კლუბის აქტივობა
06 / 14 / 2022

ახალგაზრდული ლიდერების კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად

იაპონური კულტურის კლუბი და საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის აქტივობა
06 / 14 / 2022

იაპონური კულტურის კლუბი და საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად

"სამართლის კლუბი" და კინოთეატრების კლუბის აქტივობა
06 / 09 / 2022

"სამართლის კლუბი" და კინოთეატრების კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად