ერთი დღე IBSU-ში
02 / 28 / 2019

ერთი დღე IBSU-ში

იხილეთ სრულად

02 / 28 / 2019

იხილეთ სრულად

შზსუ-ს საქველმოქმედო კლუბი მრავალშვილიან ოჯახს ესტუმრა
05 / 10 / 2018

შზსუ-ს საქველმოქმედო კლუბი მრავალშვილიან ოჯახს ესტუმრა

იხილეთ სრულად

საქველმოქმედო კლუბი კარალეთში სოაციალურად დაუცველ ოჯახს ესტუმრა
05 / 10 / 2018

საქველმოქმედო კლუბი კარალეთში სოაციალურად დაუცველ ოჯახს ესტუმრა

იხილეთ სრულად

საქველმოქმედო კლუბი მირიანისა და ნინოს ოჯახს ესტუმრა
05 / 10 / 2018

საქველმოქმედო კლუბი მირიანისა და ნინოს ოჯახს ესტუმრა

იხილეთ სრულად

საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვა
05 / 10 / 2018

საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვა

იხილეთ სრულად

საჯარო ლექცია - "LEADERSHIP"
05 / 10 / 2018

საჯარო ლექცია - "LEADERSHIP"

იხილეთ სრულად

საჯარო ლექცია თემაზე: „მდგრადი ეკონომიკური ზრდის საფუძვლები და ენერგოპოლიტიკა საქართველოში“
05 / 10 / 2018

საჯარო ლექცია თემაზე: „მდგრადი ეკონომიკური ზრდის საფუძვლები და ენერგოპოლიტიკა საქართველოში“

იხილეთ სრულად

ბიზნეს კლუბის საჯარო ლექცია თემაზე: „მინერალური რესურსების მენეჯმენტის ზოგადი საკითხები“
05 / 10 / 2018

ბიზნეს კლუბის საჯარო ლექცია თემაზე: „მინერალური რესურსების მენეჯმენტის ზოგადი საკითხები“

იხილეთ სრულად

ბიზნეს თამაში
05 / 10 / 2018

ბიზნეს თამაში

იხილეთ სრულად

ვიზიტი ფულის მუზეუმში
05 / 10 / 2018

ვიზიტი ფულის მუზეუმში

იხილეთ სრულად

საჯარო ლექცია თემაზე "ტრეიდინგი"
05 / 10 / 2018

საჯარო ლექცია თემაზე "ტრეიდინგი"

იხილეთ სრულად