კინოთეატრების კლუბის აქტივობა
06 / 14 / 2022

კინოთეატრების კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად

ახალგაზრდული ლიდერების კლუბის აქტივობა
06 / 14 / 2022

ახალგაზრდული ლიდერების კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად

იაპონური კულტურის კლუბი და საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის აქტივობა
06 / 14 / 2022

იაპონური კულტურის კლუბი და საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად

"სამართლის კლუბი" და კინოთეატრების კლუბის აქტივობა
06 / 09 / 2022

"სამართლის კლუბი" და კინოთეატრების კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად

საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის აქტივობა
06 / 06 / 2022

საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად

სამართლის კლუბი
06 / 02 / 2022

სამართლის კლუბი

იხილეთ სრულად

ლინგო ქვესთის კლუბი"ჯადოსნური მაღაზია"
06 / 01 / 2022

ლინგო ქვესთის კლუბი"ჯადოსნური მაღაზია"

იხილეთ სრულად

სტუდენტთა ინტეგრაციის საერთაშორისო კლუბის აქტივობა – ISIC
05 / 18 / 2022

სტუდენტთა ინტეგრაციის საერთაშორისო კლუბის აქტივობა – ISIC

იხილეთ სრულად

საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის აქტივობა
05 / 16 / 2022

საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად

საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის აქტივობა
05 / 16 / 2022

საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად

05 / 11 / 2022

იხილეთ სრულად

JCC-იაპონური კულტურის კლუბის აქტივობა
05 / 10 / 2022

JCC-იაპონური კულტურის კლუბის აქტივობა

იხილეთ სრულად