2018 წელს,კომპანია FXgroup • ეფიქს გრუპმა გამართო საჯარო ლექცია თემაზე ტრეიდინგი. ლექციაზე განხილული იქნა არა მხოლოდ თეორიული საკითხები არამედ კომპანიის პრაქტიკული საქმიანობაც, კერძოდ საერთაშორისო საბირჟო სისტემებზე საქართველოდან წვდომის და სავაჭრო ოპერაციების ონლაინ განხორციელების შესაძლებლობები.დაინტერესებებულ სტუდენტებისთვის კი დაიგეგმა 2 კვირიანი უფასო კურსები ინფორმაციის დეტალურად მიღებისა და პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავებისათვის.

გალერეა

იხილეთ სურათები