კლუბმა ''ყავა პროფესორთან'' შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანს, ბაია ივანეიშვილს უმასპინძლა.არაფორმალურ გარემოში სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სტუმრისთვის სხვადასხვა შეკითხვა დაესვათ, როგორიც პირადი ხასიათის, ისე ზოგადად, მისი შეხედულებების შესახებ ამათუიმ საკითხზე.

გალერეა

იხილეთ სურათები