დებატებისა და კრიტიკული დისკუსიების კლუბი მიზნად ისახავს იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური, ღია და დემოკრატიული კლუბი შზსუ-ში. კლუბი ყველა შესაძლებლობის სტუდენტს აძლევს შესაძლებლობას განავითარონ ორატორული უნარები და კრიტიკულად გააანალიზონ ამერიკული, ევროპული და ქართული პოლიტიკა და ქართველი სტუდენტებისა და ხალხის დღევანდელი საკითხები. მისიაა დემოკრატიის, ლიბერალიზმის, ღია აზროვნების, ევროპული და ამერიკული ღირებულებებისა და რწმენის ხელშეწყობა. ასევე დაეხმარეთ სტუდენტებს თავიანთი კრიტიკული აზროვნებითა და თავდაჯერებული კომუნიკაციით, გახდნენ უფრო ინფორმირებულნი მათ გარშემო არსებულ სამყაროზე.

აქტივობები