კლუბის მიზანია გააერთიანოს სხვადასხვა ინდეტესესების მქონე სტუდენტები და გააცნოს მათ გეიმ დეველოპმენტი, შეასწავლოს ჯგუფური მუშაობა და გამოაღვიძოს მათში კრეატიულობა. კლუბის მისიაა მოამზადოს კლუბის წევრები მომავალი პროფესიისთვის ან/და ჯგუფური სამუშაო პირობებისთვის, რაც მათ გაუადვილებს თანამშრმლებთან ჯანსაღი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას.

აქტივობები