სტუდენტური კლუბების დეპარტამენტის მკითხველთა კლუბის ორგანიზებით დაიწყო პროექტი „კარცერ - ლუქსი“,რომლის მიზანია სტუდენტები გაეცნონ ანტიკურ, რენესანსულ და მოდერნისტულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს. ჩასწვდნენ იმ იდეებს, რაც ამოძრავებდა ლიტერატურას სხვა და სხვა ეპოქაში. შეძლონ ღრმა ანალიზის გაკეთება და მსჯელობა იმ ძირეულ იდეებზე რაც საფუძვლად უდევს წიგნს. 25 მარტს ჩატარდა პროექტის პირველი სალექციო კურსი - ანტიკური ლიტერატურა - „ადამიანური ღმერთები და ღვთაებრივი ადამიანები“. თემა განიხილა გილგამეშის ეპოსის,ილიადას, და ოდისეის მიხედვით მოწვეულმა სპიკერმა ლევან ბერძენიშვილმა.

Gallery

See Images