უნივერსიტეტში Esport-ის გავრცელება, განვითარება და უნივერსიტეტებს შორის ლიგის ჩატარება.

აქტივობები