კლუბის მისიაა ეკონომიკის პოპულარიზაცია, მის მიმართ მეტი ინტერესის გაღვივება. კლუბის მიზანია დაგეგმოს და ჩაატაროს ისეთი აქტივობები, რომლებიც სტუდენტებში ისეთ უნარ-ჩვევებს განავითარებას, რომლებიც მათ მომავლაში პროფესიონალებად ჩამოაყალიბებს.

აქტივობები