კლუბის მიზანია, რომ სტუდენტებმა თავიანთი იდეები ერთმანეთს გაუზიარობ. ასევე, კლუბი გეგმავს როგორც საგანმანათლებლო, ასევე არაფორმალური აქტივობებს, სადაც პრაქტიკაში გამოიყენებენ დაგროვილ ცოდნას.

აქტივობები