შეისწავლება და დაიგეგმება ქონთემფორარის და მოდერნის ცეკვები. გაიმართება უამრავი საინტერესო შოუ, ჩატარდება პლასტიკის, გაწელვების, ზუმბასა და სხვადასხვა ვარჯიშის სახეობები. 

აქტივობები