კლუბის მიზანია საჯარო ლექციების, ტრენინგ-კურსების, შეხვედრების, ვორქშოპების და სხვ. გასართობი-შემეცნებითი ღონისძიებების სინთეზი. ვიზიტები სამტავრობო, სამართლებრივ და საჯარო ადგილებში. ამასთანავე, სტუდენტებისათვის სამეცადინო კურსები ამა თუ იმ საგანში.

აქტივობები