ბიზნეს კლუბი ბიზნესის ფაკულტეტის და არა მარტო ბიზნესის ფაკულტეტის წარმატებულ სტუდენტებს აერთიანებს. კლუბი უზრუნველყოფს სტუდენტების ჩართულობა, სხვადასხვა აქტივობებში გაზარდოს. ჩამოუყალიბოს მათ ლიდერობისთვის საჭირო უნარები და თვითრეალიზების უნარი განუვითაროს.კლუბის მიზანია: 1. ჩაატაროს სხვადასხვა სახის კონფერენციები2. ჩაატაროს ბიზნესის სფეროსთან დაკავშირებული პროექტები, როგორიცაა ბიზნეს თამაში. 3. მოაწყოს შეხვედრები წარმატებული კომპანიის მენეჯერებთან 4. მოაწუოს ვიზიტი წარმატებულ კომპანიებთან

აქტივობები