ინტელექტ კლუბის მთავარი მიზანია შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სხვადასხვა ინტელექტუალური თამაშების ჩატარება.  სემესტრულად ტარდება ინტელექტუალური  თამაში  „რა? სად? როდის?“ , რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტებში ცოდნის დონის გაღრმავებას.

აქტივობები