კლუბის მიზანია შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში  თეატრალური ცხოვრება დაამკვიდროს და შემოიკრიბოს სტუდენტები, რომლებსაც სურთ ამ სფეროში მოღვაწეობა. კლუბის ფარგლებში  სხვადასხვა სპექტაკლი იდგმება.  

აქტივობები