კლუბის მიზანია კონფერენციებისა და ღონისძიებების ჩატარება სამართლის საკითხებისა და ცნობილი იურისტების გამოცდილების შესახებ. კლუბის ფარგლებში ეწყობა სამართლის ტრენინგები და იურიდიული საკითხების საჯარო განხილვები. კლუბის უპირველეს მიზანს სამოქალაქო სამართლის, სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული სამართლის შესახებ სტუდენტებში ცოდნის გაღრმავება წარმოადგენს.

აქტივობები