კლუბის მიზანია უნივერსიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში სტუდენტების მაქსიმალური ჩართულობის ხელშეწყობა და კინემატოგრაფიული ცოდნის გაღრმავება. კლუბის ღონისძიებების ფარგლებში იგეგმება კინოჩვენებები. გარდა ამისა კლუბი აწყობს შეხვედრებს ცნობილ მსახიობებსა და რეჟისორებთან, ტარდება სხვადასხვა ტიპის კონკურსებიც.

აქტივობები