კლუბის მიზანია სტუდენტებში ქართული ხალხური ცეკვების პოპულარიზაცია. კლუბი მონაწილეობას ღებულობს უნივერსიტეტში გამართულ ღონისძიებებში  და გვთავაზობს სხვადასხვა ქართული ცეკვების პერფომანსს.

აქტივობები