კლუბის მიზანია, რომ მოაწყოს შეხვედრები, საჯარო ლექციები სხვადასხვა თემაზე. სტუდენტებთან და მოწვეულ სტუმრებთან ერთად განვიხილოთ საზოგადოებაში არსებული პრობლემები და აქტუალური თემები. 

აქტივობები