კლუბის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს საინტერესო ხელოვანი ადამიანები. წარმოადგინოს და მოაწყოს ხელნაკეთი ნივთების გამოფენები. ჩაატაროს საინტერესო ღონისძიებეი და სტუდენტები ჩართოს კლულტურულ ცხოვრებაში.

აქტივობები