კლუბის მიზანია საერთაშორისო ურთიერთობების განხრით მოსწავლე სტუდენტებს დაეხმაროს საელჩოთა და სხვადასხვა დიპლომატიური ინსიტუტების მუშაობის სპეციფიკის უკეთ გაცნობაში. 

აქტივობები