კლუბის მიზანია სტუდენტებისთვის საინტერესო პიროვნების უკეთ გაცნობა და მასთან კომუნიკაციის დამყარება. აქტუალური და საინტერესო თემების განხილვა. სტუდენტებში მოტივაციის გაზრდა.

აქტივობები